responsive banner

Aangesloten bij

Onze praktijk is aangesloten bij Provoet en ingeschreven in het kwaliteitsregister voor pedicures

Pedicures die zijn aangesloten bij ProVoet zijn altijd gediplomeerd en op de hoogte van actuele ontwikkelingen in hun vak. ProVoet is de landelijke brancheorganisatie voor pedicures en heeft ruim 13.000 leden (juni 2016). Ook bevordert ProVoet de kwaliteit van voetverzorging en van het beroep pedicure in Nederland.

Kwaliteitsregister voor Pedicures (KRP)

Zeestraten & de Rooij | Medisch pedicure voldoet aan de onderstaande kwaliteitsnormen:

  • Het naleven van de door de branche vastgestelde normen betreffende hygiëne, arbo en milieu;
  • Het naleven van de door de branche ontwikkelde evidence based richtlijnen ten aanzien van diabetes mellitus en reumatische aandoeningen;
  • Het behalen van accreditatiepunten door het volgen van bij- en nascholingen.

ProVoet Brancheorganisatie voor de Pedicure

ProVoet is de landelijke brancheorganisatie voor de pedicure. Met ruim 12.500 leden bevordert zij de kwaliteit van voetverzorging en het beroep pedicures en medisch pedicure. ProVoet pedicures en ProVoet medisch pedicures beschikken altijd over een erkend diploma en werken volgens strikte hygiëne richtlijnen. De ProVoet pedicure en medisch pedicure dragen vakkundig zorg voor de algemene gezondheid van jouw voeten.
https://www.provoet.nl/

KwaliteitsRegister voor de Pedicure

We hebben een KwaliteitsRegister voor Pedicures (KRP) ontwikkeld om de kwaliteit te waarborgen. Zorgverzekeraars verlangen van zorgverleners dat ze hun kennis op peil houden. Iedere beroepsgroep binnen de zorg kent hiervoor zijn eigen systeem.
https://www.procert.nl/

HONK, samenwerkende huisartsen

HONK staat voor hoogwaardige, toegankelijke en toekomstgerichte huisartsenzorg en eerstelijnszorg voor mensen in de regio Noord-Kennemerland. In samenwerking met anderen organiseert en levert HONK spoedeisende huisartsgeneeskundige zorg buiten kantoortijden. Ook leveren wij multidisciplinaire ketenzorg voor mensen met chronische aandoeningen, mensen met psychische problematiek en kwetsbare ouderen.
https://www.honk.nu/

Pedicure-info en voetreflex-info

Aangesloten bij
https://www.pedicure-info.nl/
http://www.voetreflex-info.nl/